Operator logistyczny – definicja, funkcja i zadania