Przesyłki zagraniczne to metoda wysyłki towarów ciesząca się coraz większym powodzeniem. Warto jednak zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa.
Większość liczących się na rynku usług kurierskich operatorów, zgodnie z obowiązującym prawem, zwraca uwagę na to co może być przedmiotem przesyłki kurierskiej. Usługa cross border realizowana przez Inpost również posiada oficjalny wykaz przedmiotów które określone są jako Lista Towarów Zakazanych.

Z pełną specyfikacją można zapoznać się na oficjalnej stronie operatora.
W skład towarów co do których stosuje się ograniczenia wchodzą przede wszystkim wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe oraz wyroby łatwo psujące się – w tym przede wszystkim produkty spożywcze. Kolejnymi przedmiotami podlegającymi obostrzeniom są produkty wysoko wartościowe, wyroby jubilerskie i dzieła sztuki oraz antyki.
Mając na uwadze bezpieczeństwo, listę uzupełniają towary wymagające specjalnych warunków transportowych takie jak produkty chemiczne, biologiczne i radioaktywne. Nie jest również zaskoczeniem obecność na liście zwierząt żywych jak i szczątków zwierzęcych i ludzkich oraz materiałów pochodzenia roślinnego.

W zakresie norm bezpieczeństwa i produktów objętych ograniczeniami w swobodnej wysyłce, lista zakazów w przesyłkach zagranicznych nie odbiega od standardów stosowanych w przesyłkach krajowych.